ชำระเงินด้วยการโอนเงิน

การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับหลักฐานการชำระเงินผ่านทางการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ,
,Line หรือได้ทำการตรวจสอบกับทางฝ่ายบัญชีของทางบริษัท แล้วเท่านั้น จากนั้นทางบริษัทจะออกตั๋ว
เเละส่งหน้าตั๋วให้ไม่เกิน 30 นาที

ชำระด้วยการตัดบัตร

ผู้โดยสารเเจ้งเบอร์ผู้ถือบัตร จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อขอทำการตัดบัตร หลังทำการตัดบัตรเเล้ว
ทางบริษัทจะออกตั๋ว เเละส่งหน้าตั๋วให้ไม่เกิน 30 นาที
3-removebg-preview (1)